BUN VENIT pe pagina noastr´┐Ż de internet.
Ne bucur´┐Ż interesul dvs. pentru mediul ´┐Żnconjur´┐Żtor ´┐Żi dorim s´┐Ż folosi´┐Żi acest site ca pe un mijloc de informare si o oportunitate de participare la luarea deciziilor de mediu.

 PROTEC´┐ŻIA MEDIULUI ESTE RESPONSABILITATEA NOASTR´┐Ż A TUTUROR: ceta´┐Żeni, agen´┐Żi economici, autorita´┐Żi publice. Cu to´┐Żii contribuim la poluarea mediului, pornind de la h´┐Żrtia aruncat´┐Ż pe jos dup´┐Ż consumarea produsului ce era ambalat ´┐Żn aceasta, aruncarea de´┐Żeurilor mai mult sau mai pu´┐Żin periculoase ´┐Żn cursurile de ap´┐Ż, amplasarea ´┐Żn zona rural´┐Ż a depozitelor de dejec´┐Żii animaliere ´┐Żn imediata apropiere a surselor de apa potabil´┐Ż, gospod´┐Żrirea nejudicioas´┐Ż a resurselor (ap´┐Ż, p´┐Żduri, plante, animale) s.a. . Tocmai de aceea trebuie s´┐Ż ac´┐Żionam ´┐Żmpreun´┐Ż pentru prevenirea polu´┐Żrii, men´┐Żinerea unui mediu curat ´┐Żi pentru ameliorarea calit´┐Ż´┐Żii acestuia.

 OBIECTIVUL PRINCIPAL AL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI este impunerea respect´┐Żrii prevederilor legale privind protec´┐Żia mediului, precum ´┐Żi coordonarea ´┐Żi controlarea modului de conformare la acestea, ´┐Żn scopul prevenirii polu´┐Żrii, men´┐Żinerii ´┐Żi amelior´┐Żrii calit´┐Ż´┐Żii mediului.

 V´┐Ż OFERIM informa´┐Żia necesar´┐Ż pentru a avea ´┐Żn vedere principiile protec´┐Żiei mediului ´┐Żn toate deciziile pe care le lua´┐Żi, ´┐Żn calitatea de ceta´┐Żeni sau de reprezentan´┐Żi ai unit´┐Ż´┐Żilor industriale, autorit´┐Ż´┐Żilor locale.

 V´┐Ż SOLICIT´┐ŻM s´┐Ż v´┐Ż implica´┐Żi activ ´┐Żn toate ac´┐Żiunile necesare asigur´┐Żrii unui mediu curat ´┐Żi unei dezvolt´┐Żri durabile a comunit´┐Ż´┐Żii noastre.

 Informa´┐Żii privind proiectul RO´┐ŻIA MONTAN´┐Ż
Materialul poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures.

 Informa´┐Żii privind proiectul "Protectia Surselor De Apa Din Romania" poate fi consultat accesand urmatoarea legatura: https://www.ecosepsys.com/.





    © 2003 - 2018 - Copyright | Agen´┐Żia pentru Protec´┐Żia Mediului Mure´┐Ż