Bujorii de stepă Zau de Câmpie           

Amplasare
Com. Zau de Câmpie; com. Valea Largă

Suprafața
3,49 ha

Acces
stație CFR Zau de Câmpie, calea ferată Luduș - Beclean; pe șosea oraș Luduș DJ 151 loc Zau de Câmpie - 2 km DA - Valea Largă

Tipul rezervației
Botanică

Aspecte geologice / geomorfologice
Regiunea geomorfologică Depresiunea Transilvaniei cu forme de relief în care predomină versantul cu configurație ondulată cu înclinație de 20° și expoziție sud-estică. Teritoriul rezervației este cu expoziție est, sud-estică, cu înclinație generală de 15 - 20° spre valea Bota Mare. Formațiuni deluroase, alternate de văi, alcătuite din formațiuni terțiare, cu straturile depuse în mările neogene având o grosime de 500 m.

Aspecte hidrologice
Bazinul hidrografic al Pârâului de Câmpie cu cursuri de apă necodificate și nepermanente.

Aspecte climatologice
Climat continental de silvostepă:
  • temperaturi medii anuale 9° C
  • temp minimă luna ianuarie 20° C
  • temp maximă luna august 36,5° C
  • precipitații medii anuale 600 mm/mp
  • regim eolian caracterizat prin rafale cu tărie mijlocie
Vegetație
Fâneață xeromezofilă, formată din 2 parcele predominând formele xeromezofile și mezofite, micro- mezoterme și moderat termofile. Au fost identificate 359 de specii de plante cuprinse în 43 ordine, 63 familii și 216 genuri. Specia protejată Bujorul de stepă Paeonia tenuifolia are perioada de înflorire începutul lunii maivegetează pe una din parcele în densitate de aprox. 3 - 10 ex/ mp acoperind cca 50% din suprafață iar pe a doua parcelă are o densitate mai redusă de cca 1-3 ex/mp pe cca 10% din suprafață. Alături de această specie mai vegetează si Iris humilis, Nepeta ucranica, Paucedanum tauricum, Crambe tataria.

Fauna
Fauna nu prezintă elemente deosebite fiind o faună normală pentru fânațele xeromezofile.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș