Stejarii seculari de la Braite           Amplasare
Sighișoara

Suprafața
70,0ha

Acces
Tg.Mureș DN E 15 Sighișoara

Tipul rezervatiei
Forestiera

Aspecte geologice/ geomorfologice
Regiune deluroasă cu versanți cu înclinare ușoară și expoziție parțial însorită. Substratul geologic de natură sedimentară situat pe o umplutură neogenă a bazinului Transilvaniei din depozite formate din argile marnoase și nisipuri.

Vegetație
Zona este amplasată în etajul stațiunilor forestiere deluros de gorunete. Pășune de zonă colinară cu stejari seculari, cu vârste cuprinse între 400 și 600 ani cu așezare neuniformă, în grupuri mici, cu densități de 0,1 - 0,2. Arborii sunt în proporție de 80 - 90% viabili, cu semne de lâncezire slabă. Ramuri înfrunzite cu aspect tipic de arbori singulari, cu coroana largă acoperind tot trunchiul. Diametrul arborilor cuprins între 1,0 - 1,8 m și cu înălțime de 12 - 20 m. Vegetația ierboasă este cea tipică mezoxerofită pentru zonele colinare.

Fauna
Fauna nu prezintă caractere deosebite fiind o faună normală pentru pădurile și pășunile din zona colinară.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș