AGENDA 21 a județului Mureș            

Județul Mureș este primul județ din țară care beneficiază, în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), de Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) București, care răspunde, la nivel național, de organizarea, monitorizarea și activitatea de consultanță pentru acest proiect. de sprijinul PNUD pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă la nivel județean - AGENDA 21 MUREȘ.

AGENDA 21 Mureș urmărește asigurarea premizelor pentru dezvoltarea durabilă a județului Mureș.

Expresia "dezvoltare durabilă" a devenit larg utilizată pentru a sublinia necesitatea atingerii simultane a obiectivelor de dezvoltare economică și de protecție a mediului. Atât timp cât înțelesul acestei expresii este nedefinit în termeni specifici, puțini sunt cei care sunt în dezacord cu principiul dezvoltării durabile.

O exprimare mai explicită a conceptului conduce la concluzia că dezvoltarea durabilă este o dezvoltare care satisface necesitățile prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Satisfacerea nevoilor prezente se referă la nevoile economice incluzând siguranța economică a persoanelor în caz de șomaj, boală, nevoi sociale, economice și de sănătate încluzând un adăpost care este sigur, sănătos, pe care să și-l poată permite oricine într-un cartier racordat la rețelele de utilități, asistență medicală, educație, un mediu de viață protejat de accidente ecologice, poluare chimică, și nevoi politice incluzând libertatea cetățenilor de a participa la elaborarea și implementarea politicilor și deciziilor ce privește comunitatea în care trăiesc.

În ceea ce privește partea a doua a definiției, respectiv " ...(dezvoltarea) fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi", aceasta se referă la acțiuni de reducere a cantităților de deșeuri produse, respectiv reducerea pierderilor de apă potabilă, evitarea utilizării apei potabile în scop industrial, asigurarea unei ocupări raționale a terenului, reducerea consumului de combustibili fosili în industrie, transport, protejarea bunurilor culturale, istorice, arhitecturale și naturale.

Angajarea pentru dezvoltarea durabilă a autorităților locale înseamnă adăugarea unor obiective noi obiectivele tradiționale ale dezvoltării comunității.

Atingerea obiectivelor de dezvoltare economică a fost preocuparea principală a autorităților municipale, respectiv creșterea prosperității, condiții sociale mai bune, asigurarea serviciilor de bază, un mediu mai bun în spațiul aflat în jurisdicția lor.

Pe lângă aceste preocupări în conceptul "dezvoltării durabile" sunt cuprinse încă două preocupări majore. Una dintre acestea este preocuparea pentru impactul activităților de producție și consum din cadrul orașului asupra necesităților tuturor oamenilor nu numai a celor aflați în jurisdicția proprie.

O altă preocupare majoră a autorităților locale este înțelegerea naturii finite a multor resurse naturale și a capacității ecosistemelor de a absorbi și distruge deșeurile.

Adăugarea preocupării pentru mediu durabil la preocupările existente pentru dezvoltare înseamnă stabilirea unor limite în ceea ce privește dreptul producătorilor și consumatorilor pentru utilizarea resurselor și pentru producerea de deșeuri nedegradabile.
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș