PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU MEDIU           

Ministerul Apelor și Protecției Mediului beneficiază de un proiect PHARE RO 006.14.06 "Asistență Tehnică pentru întărirea Inspectoratelor Locale de Protecția Mediului și dezvoltarea Inspectoratelor Regionale pentru Protecția Mediului" cu o componentă de "Elaborare a Planurilor Locale de Acțiune pentru Mediu și Planuri Regionale de Acțiune pentru Mediu".

Județul Mureș este unul din cele 18 județe, selectate pentru implementarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu având suportul unor consultanți externi.

Planul Local de Acțiune pentru Mediu reprezintă un mijloc deosebit de eficient pentru soluționarea celor mai urgente probleme și aspecte de mediu la nivel local, cu implicarea eficientă a tuturor autorităților locale, a cetățenilor, organizațiilor neguvernamentale, mediului de afaceri și industriei, instituțiilor de învățământ și mass-media.

Planul Local de Acțiune pentru Mediu reprezintă un mijloc pentru îmbunătățirea reală, vizibilă și durabilă a mediului în comunitatea noastră.

Planul Local de Acțiune pentru Mediu reprezintă un adevărat plan de detaliu pentru viitoarele investiții și activități pentru îmbunătățirea calității și protecția mediului în județ. De asemenea, acest plan pune accentul pe strategii de prevenire a poluării și conservarea resurselor, care solicită cheltuieli reduse, dar care asigură îmbunătățiri semnificative ale mediului.

Planul Local de Acțiune pentru Mediu presupune dezvoltarea unei viziuni a comunității, evaluarea problemelor și aspectelor de mediu din județ, stabilirea priorităților, identificarea celor mai adecvate strategii pentru rezolvarea problemelor și aspectelor principale de mediu și implementarea acțiunilor care să conducă la o îmbunătățire reală a mediului și a sănătății publice.

Procesul de elaborare și implementare a acestui plan de acțiune este un proces amplu ce necesită implicarea tuturor factorilor interesați. Colaborarea solicită explorarea intereselor comune, în locul impunerii unor direcții sau anumitor interese. Explorarea intereselor comune presupune descoperirea spațiului comun în care sunt adunate laolaltă opinii diverse. În mod normal procesul de colaborare presupune lucrul cu indivizi și grupuri care pot fi adversari în cele mai multe situații. De exemplu, PLAM pune față în față militanții în favoarea mediului și poluatorii, în scopul găsirii strategiilor acceptate de ambele părți pentru îmbunătățirea mediului. Lucrând împreună, acești indivizi au posibilitatea să cunoască perspectiva celuilalt și să elaboreze un viitor comun pentru comunitate.

Coordonatorul local al Planului Local de Acțiune pentru Mediu - județ Mureș este Agenția de Protecție a Mediului Mureș.

Probleme de mediu identificate

Obiectivele, țintele și acțiunile cuprinse în PLAM

O nouă abordare în scopul creșterii gradului de realizare a obiectivelor propuse

Schema activităților proiectului

Planul local de acțiune pentru mediu - Județul Mureș

Campania de educare pe teme de protecția mediului inițiată în cadrul proiectului Planul local de acțiune pentru mediu Mureș    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș