Arboretul de Chamaecyparis Sângiorgiu de Pădure         

Amplasare
Com. Fântânele

Suprafața
5,8 ha

Acces
Tg Mureș DE E15 - Bălăușeri - DJ 13 A Sângiorgiu de Pădure

Tipul rezervației
Forestieră

Aspecte geologice / geomorfologice
Zona este situată în Câmpia Transilvaniei pe dealurile dintre Târnava Mică și Târnava Mare. Formațiunile aparțin terțiarului superior și cuaternarului. Frecvent din acestea apar formațiuni sarmațiene și panoniene formate din argile, argile marnoase și nisipuri. Rezervația este pe un versant mijlociu ondulat cu expoziție NV, cu înclinare de 10° și altitudine de 580 m.

Aspecte hidrologice
Bazinul hidrografic al râului Târnava Mică. Rețeaua hidrografică este de natură pluvio nivală și subterană. Densitatea rețelei este cuprinsă între 0,4 - 0,5 km/kmp. Debitul minim se înregistrează la sfârșitul verii.

Vegetație
Pădurea în care se găsește Chiparosul de California (Chamaecyparis lawsoniana) se găsește în etajul forestier al făgetelor de dealuri și este o pădure artificială de producție mijlocie cu tip de floră Asperula - Asarus. Prezintă interes științific fiind și rezervație de semințe I-240-I. În UP VI, ua 42B Chiparosul depășește vârsta de 75 de ani și se găsește în amestec cu fagul provenit din regenerări naturale(60 de ani, respectiv 30 de ani) și carpen. Proporția Chiparosului este de 60 %, iar arboretul este relativ plurien. Fagul este afectat de atacul de Nectria sp. Dimensiunile medii realizate sunt 24 cm diametrul mediu și 21 m înălțimea medie. Mulți arbori au fost afectate de fenomenul de curbarea trunchiului , datorită coeficientului de zveltețe mare (desime mare). În ua 48 B , Chiparosul este în proporție de 90 % , în amestec cu Thuja Occidentalis și reprezintă rezervație de semințe pentru cele două specii componente. Dimensiunile medii realizate sunt 26 cm diametrul mediu și 20 m înălțimea medie, dar au fost inventariate exemplare de 60 cm diametru.

Fauna
Fauna nu prezintă interes științific, fiind fauna caracteristică pentru pădurile de foiose din zona colinară.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș