Poiana narciselor Gurghiu           

Amplasare
Com. Gurghiu

Suprafața
3,0 ha

Acces
Tg Mureș - DN 15 - Reghin -DJ 153 - Gurghiu

Tipul rezervației
Botanică

Aspecte geologice / geomorfologice
Zona centrală a Carpaților Orientali, categoria munților mijlocii și joși din M-ții Gurghiului amplasată pe platforma râului Mureș cu coline joase mărginite de dealuri submontane, cu înclinație ușoară pe direcția NV-SE alcătuite din depozite neogene aparținând sarmațianului și cuaternarului, alcătuite din argile marnoase și marne argiloase.

Aspecte hidrologice
Bazinul hidrografic al râului Gurghiu, cu regim hidrologic echilibrat având o desime de 0,8-1,1 km/kmp. Debitele sunt relativ constante cu maxime primăvara și după ploi abundente. Strat freatic la mică adâncime favorizând dezvoltarea vegetației preponderent mezo-higrofită.

Vegetație
Fâneață preponderent mezo-higrofilă, speciile mezofile reprezintă majoritatea speciilor, adaptate la repartiția uniformă a umidității, speciile higrofite având o repartiție mai redusă, existând și elemente xerofite în zonele însorite. Au fost identificate 164 specii de plante cuprinse în 34 ordine, 47 familii și 121 genuri. Vegetație hidrofilă aparținând asociației Junco Molinetum, în care speciile dominante sunt: Agrostis stolonifera, Carex fuscus, Carex lasiocarpa, Carex brizoides, Juncus effusus, Cardamine pratensis, Poa pratensis, Ranunculus repens, Caltha palustris, Lychnis flos-cuculi, Festuca rubra. În ambianța cenotică a acestor specii crește și se dezvoltă în condiții optime Narcisus stelaris. Perioada de înflorire a acesteia este luna aprilie-mai. Numărul de exemplare pe mp în această stațiune variază între 2 și 10, având o medie generală de 6 ex/mp.

Fauna
Fauna nu reprezintă elemente deosebite fiind o faună normală pentru fânețele mezo-higrofite.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș