Pădurea Săbed           

Amplasare
Com. Ceuașul de Câmpie, sat Săbed

Suprafața
59,3 ha

Acces
Tg Mureș - DJ 152 -22 km, - DC143 1km

Tipul rezervației
Mixtă

Aspecte geologice /geomorfologice
Regiunea geomorfologică Depresiunea Transilvaniei cu forme de relief în care predomină versantul cu configurație ondulată cu înclinație de 20° și expoziție sudică. Substratul geologic este reprezentat de marne argiloase, argile și luturi cu intercalații de vârstă din neogen- miocen.

Vegetatie
Zona este situată în etajul fitoclimatic al pădurilor de cvercinee. Vegetația dominantă este pădurea instalată artificial pe un teren degradat, cu eroziuni puternice ale solului, între anii 1892 - 1899, completată pe parcursul anilor. Scopul a fost crearea unui model pentru cercetarea posibilităților de reconstrucție ecologică a terenurilor degradate din Câmpia Transilvaniei. Lista speciilor lemnoase inventariate în anul 1993 cuprinde 75 de specii (anexă). Se înregistrează fenomenul accentuat de uscare a pinului silvestru și negru. Aici se găsește cel mai mare arboret de Iuniperus virginiana din țară. Etajul subarbuștilor este foarte bine reprezentat pe toată suprafața rezervației. Speciile mai frecvente sunt păducelul, sângerul, lemnul câinesc, cornul etc. Regenerarea naturală este activă din partea speciilor frasin, jugastru, diverse foioase tari. După trecerea unui secol se observă o succesiune a vegetației forestiere, speciile autohtone eliminând treptat speciile exotice, succesiunea continuând spre tipul natural de pădure stejereto-gorunet de productivitate mijlocie, bine structurat și etajat, cu un etaj de arbuști bine dezvoltat. Speciile exotice în această etapă se conservă bine.

Fauna
Vegetația bogată adăpostește o faună diversificată. Dintre mamiferele mari amintim căprioarele, care se adăpostesc în tufișurile dese, mistreții, iar dintre răpitoare vulpea, hermelina, nevăstuica. Speciile de păsări sunt bine reprezentate. Între anii 1960-1969 au fost inventariate 105 specii, din care 55 specii clocitoare, 14 specii clocitoare pe terenurile învecinate, 10 specii probabil clocitoare, 9 specii mai rar observate, 17 oaspeți de iarnă.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș