Lalelele pestrițe Vălenii de Mureș           

Amplasare
Com Brâncovenești, sat Văleni de Mureș

Suprafața
2,25 ha

Acces
Tg Mureș - DN15 - Reghin - DN 15 - Vălenii de Mureș

Tipul rezervației
Botanică

Aspecte geologice /geomorfologice
Situată pe partea dreaptă a râului Mureș în regiunea dealurilor mici și mijlocii a Podișului Transilvaniei. Teritoriul se încadrează în ținutul Subcarpaților Transilvaniei cu substratul biologic format din roci sedimentare, argile, argile marnoase.

Aspecte hidrologice
Zonă cu umiditate ridicată în perioada ianuarie mai și septembrie decembrie amplastă în apropiere pârâului Agriș din bazinul hidrografic al râului Mureș.

Vegetație
Vegetație hidrofilă aparținând asociației Deschamsietum caespitosa, în care speciile dominante sunt: Deschampsia caespitosa, Agrostis canina, Carex vulpina, Carex leoporina, Carex elongata, Juncus effusus, Cardamine pratensis, Poa pratensis, Ranunculus repens, Lychnis flos-cuculi, Festuca rubra și Anthoxantum odoratus. În ambianța cenotică a acestor specii crește și se dezvoltă în condiții optime planta rară și ocrotită în acest areal Frittilaria meleagris. Perioada de înflorire a acesteia este luna aprilie. Numărul de exemplare pe mp în această stațiune variază între 1 și 5, având o medie generală de 2,6 ex/mp.

Fauna
Fauna nu prezintă caractere deosebite fiind o faună normală pentru acest tip de zone.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș