Pădurea Mociar           

Amplasare
Com. Gurghiu

Suprafața
48,0 ha

Acces
Tg Mureș - DN 15 - Reghin - DJ 153 - Gurghiu

Tipul rezervației
Forestieră

Aspecte geologice / geomorfologice
Zona centrală a Carpaților Orientali, categoria munților mijlocii și joși din M-ții Gurghiului amplasată pe platforma râului Mureș pe un teren plan.

Aspecte hidrologice
Bazinul hidrografic al râului Gurghiu cu densitate de 0,8-1,1 km/kmp, cu debite relativ constante având maximul primăvara și după ploi prelungite. Rezervația este situată pe un podiș, fără scurgeri de apă de suprafață.

Vegetație
Pădurea Mociar reprezintă un interes științific deosebit datorită vârstei stejarilor cuprinsă între 400-500 de ani. Acești stejari reprezintă preexistenți cu o densitate de 10 stejari multiseculari la hectar, cu diametre medii cuprinse între 1,5-2,00 m și înălțimi de 23 m. Vitalitatea arborilor este redusă, are fructificație la intervale de 10-15 ani, având semințe sterile. Majoritatea arborilor sunt uscați. Existența regenerării artificiale de producție inferioară, sub formă de arboret relativ echien, cu compoziția 60% stejari, 20% frasin, 10% carpen, 10% plopi tremurători, prezintă pericol pentru supraviețuirea stejarilor multiseculari rămași. Există un subarboret cu o densitate de 0,5 pe 35% din suprafață, format din păducel, alun, lemn câinesc. Regenerarea de stejari are origine necunoscută cu vârste cuprinse între 35-45 ani, diametre medii 10 cm, înălțimi medii 10-12 m. Înmlăștinarea sezonieră îngreunează regenerarea naturală a pădurii. Pentru salvarea arborilor multiseculari și propagarea genetică pentru viitor sunt necesare măsuri de înmulțire vegetativă.

Fauna
Fauna este caracteristică pădurilor de stejari din zonele colinare. Regenerarea naturală deasă permit condiții de refugiu vânatului, parcela fiind vecină cu o pășune. S-au observat specii ca căpriorul, mistrețul, iepurele, păsări răpitoare de zi și de noapte.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș