"Prezentare si legislatie           

Prezentare EMAS

Legislatie EMAS

  • Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei - in limba romana

  • Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei - in limba engleza

  • Ordin Nr. 611 privind Comitetul Consultativ
  • Ordin Nr. 946/2006 privind componenta Comisiei de Acreditare
Legislatia in domeniul EMAS este publicata pe site-urile:
www.anpm.ro
http://ec.europa.eu
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș