GESTIUNEA DEȘEURILOR           

    Gestiunea deseurilor si chimicalelor se efectueaza în conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului si se supune prevederilor legilor în vigoare.
    În cadrul A.P.M. Mures functioneaza Serviciul Implementare si Politici de Mediu, care are in subordine si activitatea Compartimentului Gestiunea Deseurilor si Chimicale.
Acest compartiment are în vedere următoarele obiective:
 • implementarea la nivel de judet a legislatiei privind gestiunea deseurilor
 • colaborarea cu Consiliul Judetean la revizuirea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor,
 • participarea la revizuirea Planului Regional de Gestionare a Deseurilor,
 • stabilirea de proiecte prioritare la nivel de judet in domeniul gestiunii deseurilor pe baza criteriilor stabilite de M.M.
 • colaborarea cu autoritatile publice locale la implementarea P.J.G.D. si a politicii de mediu în judet
 • promovarea si mediatizarea programelor de constientizare a populatiei în privinta actiunilor de colectare selectiva a deseurilor reciclabile ( hârtie, sticla, deseuri feroase, PET si materiale plastice, textile) si de educare în domeniul gestiunii deseurilor.
 • asigurarea accesului publicului la informatiile privind gestionarea deseurilor si chimicalelor în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare
 • elaboreaza anual Inventarul gestiunii deseurilor generate de agentii economici si populatie din judetul Mures
 • elaboreaza, actualizeaza si verifica inventarul judetean al echipamentelor si a altor materiale care contin bifenili policlorurati
 • realizeaza Inventarul ambalajelor si deseurilor de ambalaje importate,produse, valorificate si eliminate la nivelul judetului
 • evidenta lunara a deseurilor de tipul:ULEI UZAT, ANVELOPE UZATE, BATERII SI/SAU ACUMULATORI UZATI, HÂRTIE SI CARTON, SPITALICESTI, PLASTIC, LEMN SI RUMEGUS
 • evidenta deseurilor de echipamente electrice si electronice colectate / tratate la nivelul judetului
Ce sunt deseurile?

Prezența deșeurilor în societatea umană este un fenomen inevitabil.
Deșeu - orice obiect sau orice substanta în stare lichida sau solida provenita din procese de productie sau din activitati casnice si sociale care nu mai poate fi utilizata conform destinatiei initiale si care în vederea unei reutilizari în alte scopuri sau pentru limitarea efectelor poluante necesita masuri speciale de depozitare si pastrare.

Dupa provenienta si caracteristici deseurile se clasifica in deseuri urbane si desuri de productie. Cantitatea si calitatea desurilor urbane depinde de standardul de viata si modul de consum al populatiei, iar deseurile industriale - atât cele periculoase cât si cele nepericuloase - depind de tehnologiile folosite pentru prelucrarea materiilor prime în cadrul proceselor de fabricatie.

Deșeuri urbane - totalitatea deseuri1or rezultate atât în mediu urban cât si în cel rural din gospodarii, instalatii, unitati comerciale si prestatoare de servicii, deseurile stradale colectate din spatii publice, strazi, parcuri, spatii verzi si namolurile deshidratate rezultate din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti.

Deșeuri de producție - totalitatea deseurilor care rezulta din activitati de extractie si preparare a rnateriilor prime, industria prelucratoare, alte activitati industriale, inclusiv constructii si servicii, agricultura si ramurile acestea.

Deșeurile periculoase sunt o categorie aparte de deseuri de productie. Principalele activitati generatoare de deseuri periculoase din judet sunt: industria chimica anorganica, transporturi (uleiuri uzate, emulsii, solventi), activitati agricole (pesticide si ambalaje de pesticide, uleiuri uzate, reziduuri petroliere, baterii si acumulatori uzati,etc. ), industria lemnului (lacuri, vopsele) si acoperiri metalice -galvanizari (namoluri cu metale grele si cianuri).

Gestionarea deseurilor include colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa închiderea acestora prin procese si metode care nu pun în pericol sanatatea populatiei si a mediului.

PROIECTE IN DERULARE:

- Primaria Balauseri are in derulare un proiect finantat in baza Ordonantei 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastucturii din mediul rural. Denumirea proiectului este "Gestionarea deseurilor in zona de mijloc al vaii Tarnava-Mica - colectarea deseurilor si realizarea unei statii de transfer
- Primaria comunei Raciu are in derulare un proiect PHARE CES 2005, intitulat Executie statie de transfer deseuri menajere - Zona de Campie, judetul Mures
- Primaria Tarnaveni are in derulare un proiect PHARE CES 2005 privind Gestionarea deseurilor in municipiul Tarnaveni. Denumirea proiectului este "Statie de transfer deseuri menajere in Municipiul Tarnaveni"

PROIECTE FINALIZATE:

- Primaria Reghin are finalizat un proiect PHARE 2003 privind Gestionarea deseurilor menajere în municipiul Reghin. Denumirea proiectului este "Statie de transfer pentru colectarea deseurilor menajere din municipiul Reghin".
- Primaria Acatari are finalizat un proiect PHARE 2003 "Pro Regione Pura - Înfiintarea unor servicii de salubritate si de colectare de deseuri menajere în microregiunea Vaii Nirajului". Denumirea proiectului este "Colectare selectiva la sursa , statie de transfer deseuri, pregatire pentru transport a deseurilor la groapa de gunoi".

STRATEGII DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

Strategia națională de gestionare a deșeurilor
Planul național de gestionare a deșeurilor Planul regional de gestionare a deseurilor
Planul județean de gestionare a deseurilor

Master Plan pentru Sistem integrat de gestionare a deseurilor pentru judetul Mures    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș