Programul Eco Scoala           

Documentatie necesara înscrierii

Formular de inscriere

În județul Mureș funcționează singura Eco-Școală din mediul rural din țară, respectiv Școala generală Boiu. Programul Eco-Școala este un program internațional care a pornit de la ideea implicării elevilor în rezolvarea problemelor locale de mediu. Este un program proiectat să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a elevilor privind problemele de mediu și elementele dezvoltării durabile, prin studiu în clasă și acțiuni concrete în cadrul școlii și comunității. Premiul-simbol al educației pentru mediu, acordat școlilor care implementează cu succes acest program este "Steagul Verde".

În România, Programul Eco-Școala a debutat în anul 1999, cu doar 5 Școli-pilot, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG), în calitate de membru cu drepturi depline al Fundației de Educație pentru Mediul Înconjurător (FEE).

Agenția Națională pentru Protecția Mediului dorește să promoveze proiectului " EcoSchools - un prim pas spre EcoCities ", proiect care va avea ca scop obținerea statutului de eco-scoală pentru 4 - 5 școli din fiecare județ. Proiectul va fi depus pentru solicitarea finanțării la Administrației Fondului pentru Mediu in 15 februarie. Sursele de finanțare vizate prin proiect sunt: 90 % Administratia Fondului de Mediu și 10% contributie proprie a Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie.

Deoarece 15 februarie este si data limita pentru inscrierea școlilor în programul Eco-Scoala, rugăm școlile interesate să se înscrie în proiect cât mai urgent. Școlile interesate trebuie să elaboreze documentația " Proiectului Eco Scoala ", urmărind totalizarea unui număr minim de 28 puncte, să completeze și să trimită la Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (prin poștă) și la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș " Formularul de înscriere în programul internațional Eco Școala " (prin fax : 0265314985). Taxele pentru inscriere in Programul Eco Ecoala pentru scolile incluse in proiectul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului vor fi platite din fondurile acestui proiect, nu de scoli.

Din județul Mureș sunt înscrise in proiect până la această dată Clubul Copiilor Sighișoara și Școala Generală "Radu Popa" Sighișoara.

Activitățile proiectului sunt :
 • Inființarea grupurilor de lucru regionale, informarea acestora asupra programului, stabilirea criteriilor și mecanismului de selecție a școlilor ;
 • Identificarea școlilor care vor lua parte la program ( 4-5 scoli din fiecare județ);
 • Inscrierea școlilor identificate în programul ECO-Școala.( 15 februarie);
 • Instruirea reprezentanților școlilor identificate;
 • Inființarea comitetului ECO Școala în cadrul fiecarei școli participante;
 • Intocmirea documentației și depunerea acesteia ( 15 martie);
 • Implementarea programului în fiecare școală (analiza problemelor de mediu, întocmirea planului de acțiune, monitorizarea și evaluarea rezultatelor, elaborarea programei școlare, elaborarea broșurii Eco- Codul)
 • Organizarea campaniilor de informare asupra proiectului ( 5 iunie);
 • Raportare asupra implementării (15 septembrie);
 • Evaluarea implementării;
 • Obținerea statutului de ECO- Scoala si a Steagului Verde.
Până în acest moment, circa 600 de școli din România au derulat programul, sunt active 220, iar 56 de unități școlare și un Palat al Copiilor au simbolul mondial Steagul Verde și calitatea de Eco-Școala: 16 licee, 35 școli generale, 1 școalș specialș și 4 grădinițe (19 unități cu steaguri reconfirmate, din care 4 se află la a treia recunoaștere). Pentru 2 școli ?i un liceu evaluate în 2006, nu s-a acordat calitatea de Eco-Școală, deoarece nu îndeplineau condițiile impuse. De asemenea, în urma reevaluării, unei școli nu i s-a acordat dreptul de a arbora în continuare Steagul Verde.

Ce oferă Programul pentru școlile din România?
 • îmbunătățirea calității mediului în școală și în împrejurimile acesteia
 • oportunitatea de a dezvolta spiritul civic și capacitatea elevilor de a lua decizii
 • creșterea nivelului de conștientizare a problemelor de mediu
 • materiale curriculare și idei pentru introducerea unor proiecte și evenimente în viața școlii pentru revitalizarea acesteia
 • posibilitatea afirmării la nivel național prin câștigarea unui premiu prestigios: Steagul Verde și Statutul de Eco-Scoala
 • legături cu școli din România și din lume
 • realizarea unor economii financiare prin reducerea consumului de apă și energie sau valorificarea deșeurilor reciclabile
 • premii - prin participarea la Concursul național de colectare și valorificare a deșeurilor
 • câștigarea publicității la nivel local si național
 • o alternativă ecologică de petrecere a timpului liber
 • gestionarea deșeurilor, apa, energia, curtea școlii, cum să trăim sănătoși, biodiversitatea
Obiectivele proiectului sunt:
 • creșterea nivelului de conștientizare a problemelor de mediu;
 • îmbunatățirea calității mediului în școală și în împrejurimile acesteia ;
 • oportunitatea de a dezvolta spiritul civic și capacitatea elevilor de a lua decizii;
 • reducerea impactului școlii asupra mediului înconjurator, schema programului reprezentând adaptarea unor sisteme de management de mediu recunoscute ( ISO 14001);
Proiectul se va derula pe o perioada de 11 luni, respectiv în perioada februarie - decembrie 2007

Informații legate de Programul ECO - ȘCOALA pot fi găsite accesând site-ul : www.ccdg.ro sau scriind la adresa de e-mail: [email protected] ori telefonând/trimițând fax la: tel/fax 031 409 89 36.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș