Integrare Europeana           

Pentru textul Aquis-ului comunitar puteti accesa site-ul Ministerului Integrarii Europene


ACCEPTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR
Romania accepta acquis-ul comunitar privind Capitolul 22 - Protectia mediului inconjurator, in vigoare la data de 31 decembrie 2000.

Romania si-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007 ca ipoteza de lucru pentru incheierea pregatirilor de aderare la Uniunea Europeana.

Romania va implementa acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului pana la data aderarii, cu exceptia urmatoarelor acte comunitare:

Calitatea aerului:
 • Directiva Consiliului nr. 94/63/EC privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.
Gestiunea deșeurilor și a chimicalelor:
 • Directiva Consiliului nr.94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.
 • Directiva Consiliului nr.99/31/EC privind depozitarea deseurilor, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 10 ani, pana in anul 2017.
 • Directiva Consiliului nr.2000/76/EC privind incinerarea deseurilor, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.
 • Directiva nr. 67/548/CEE privind armonizarea legislatiei si masurile administrative referitoare la clasificarea , ambalarea si etichetarea substantelor chimice periculoase si Directiva nr.99/45/CE privind armonizarea legislatiei si masurile administrative referitoare la clasificarea , ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase
Calitatea apei:
 • Directiva nr.91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.
 • Directiva nr.98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.
 • Directiva nr.76/464/EEC privind descarcarea substantelor periculoase (si a celor 7 directive fiice), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.
 • Directiva nr.91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 7 ani, pana in anul 2014.
Controlul poluarii industriale si managementul riscului:
 • Directiva Consiliului nr.96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.
 • Directiva Consiliului nr.1999/13/EC privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor in anumite activitati si instalatii (COV), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.
 • Directiva Consiliului nr.88/609/EEC privind limitarea emisiilor de poluanti specifici in atmosfera prin instalatii mari de ardere (LCP), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 5 ani, pana in anul 2012.
Datorita dinamicii procesului de dezvoltare a acquis-ului comunitar de mediu, Romania este pregatita sa examineze in continuare noul acquis comunitar in acest domeniu, intrat in vigoare dupa 31 decembrie 2000 si sa informeze sistematic Conferinta pentru Aderare sau Consiliul de Asociere cu privire la stadiul transpunerii si implementarii acestuia.

Romania face trimitere, privitor la acest capitol, la informatiile furnizate in cursul procesului de examinare analitica si este de acord cu transmiterea continua a acestora catre Statele Membre ale Uniunii Europene.

Introducere

1. LEGISLATIE ORIZONTALA
2. CALITATEA AERULUI SI SCHIMBARI CLIMATICE
3. GESTIUNEA DESEURILOR SI A CHIMICALELOR
4. CALITATEA APEI
5. PROTECTIA NATURII
6. CONTROLUL POLUARII INDUSTRIALE SI MANAGEMENTUL RISCULUI
7. SUBSTANTE CHIMICE SI ORGANISME MODIFICATE GENETIC
8. ZGOMOT
9. PROTECTIE CIVILA
10. SECURITATE NUCLEARA SI RADIOPROTECTIEINVENTARE

CALITATEA AERULUI

AUTORIZARE SI CONTROLUL CONFORMARIIPROTECTIA NATURII, A SOLULUI SI SUBSOLULUI

    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș