LACUL FĂRĂGĂU           Amplasare
Com. Fărăgău

Suprafata
35,5 ha

Acces
Tg Mureș DN15 până în loc Dumbrăvioara apoi pe DJ 153 B până în loc. Fărăgău

Tipul rezervației
Mixtă

Aspecte geologice/geomofologice
Zona este situată în Câmpia Transilvaniei pe dealurile dintre Tg Mureș și Reghin. Formațiunile aparțin terțiarului superior și cuaternarului. Frecvent din acestea apar formațiuni sarmațiene și panoniene formate din argile, argile marnoase și nisipuri. Lacul este situat pe vale pe direcția NV-SE, cu înclinare de 10° și altitudine de 360 m.

Aspecte hidrologice
Situat în Câmpia Transilvaniei, in bazinul hidrografic al râului Mureș, lacul s-a format prin bararea naturala a pârâului Sar cu propriile aluviuni fiind de origine atlantico-boreală reprezentând ultimul lac natural din Câmpia Transilvaniei, supus în anii 1984-1987 unor lucrări de amenajare și transformare a lacului în iaz și eleșteu piscicol.
  • lungime totală - 750 m
  • lățime totală - 350 m
  • adâncime maximă - 4,5 m
  • strat de depozite lacustre - 3-5 m
Aspecte climatologice
Climat continental temperat cu temp medie anuală 9,8° C, temp medie mai aug. 20,5° C, precipitații medii 680 mm/mp, umezeală relativă 71 - 78 %, regim eolian mediu cu direcție dominantă NV.

Vegetație
Vegetația lacului este reprezentată de vegetația higrofită specifică lacurilor de câmpie, iar prezentă formațiunilor de turbărie în unele locuri ale lacului trădează descendența vegetației lacului din perioada post glaciară atlantică suboreală. Speciile de plante de pe terenurile din jurul lacului relevă o serie întreagă de rarități ca de exemplu: Sonchus paluster, Senecio paludorus, Lathyrus paluster, Epipactis palustris, Oenante silaifolia, Hammarbya paludosa, dar și specii hidrofite rare specifice acestui biotop ca: Parnassia palustris, Sium latifolium, Rorippa anphibia, Oenante aquatica, Salix rosmarinifolia, Asperula rivalis, Epilobium palustre, Triglochin palustre, Carex paniculata, Geranium palustre, etc. Regimul de rezervație a lacului se motivează prin prezența plurilor și a unor zone în care mușchiul de turbă ( Sphagnum ) formează asociații cu feriga Dryopteris thelypteris.

Fauna
Din punct de vedere faunistic se găsesc o serie de specii rare din care se pot menționa: ostracodul Darwinula zimmeri relict de origine tropicală, batracianul Rana arvalis weltersterffi, dar adevăratul motiv pentru declararea zonei ca zonă protejată o constitue faptul că acest lac împreună cu întreaga amenajare piscicolă din aval constitue un excelent loc de refugiu și hrănire pentru un mare număr de specii de păsări (cca 180 specii au fost observate din care 40 specii clocitoare).    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș