Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

1. Surse de finantare: 100% finantare de la Bugetul de Stat centralizat prin Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile.

2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe capitiole

Nr.
crt.
Denumire indicator Cod Anual
1. Total cheltuieli 0 1968,07
2. Titlul I cheltuieli personal 10 1544,57
3. Titlul II bunuri si servicii 20 363,50
4. Cheltuieli de capital 70 60,00


3. Bilant contabil pe anul 2006

Nr.
crt.
Denumire indicator Alocatii bugetare Plati efectuate
1. Titlul I cheltuieli personal 989,2 989,2
2. Titlul II bunuri si servicii 340,3 340,3
3. Cheltuieli de capital 63,9 63,9
4. Transferuri 12,1 12,1
  Total 1405,5 1405,5


4. Bilant contabil pe anul 2007

Nr.
crt.
Denumire indicator Alocatii bugetare Plati efectuate
1. Titlul I cheltuieli personal 1169,8 1169,8
2. Titlul II bunuri si servicii 330,9 330,9
3. Cheltuieli de capital 215,7 215,7
4. Transferuri 12,4 12,4
  Total 1728,8 1728,8    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș