Rezervația de stejar pufos           Amplasare
com. Daneș, sat Criș

Suprafața
11,9 ha

Acces
Tg Mureș DN E 15 Sighișoara - DN 14 Daneș - DJ 143 Criș

Tipul rezervației
Forestieră

Aspecte geologice /geomorfologice
Situat în Podișul Târnavelor în zona de SE a Podișului Transilvaniei. Altitudine între 350 și 680 m. Teritoriul aparține de panonian fiind alcătuit din argile marnoase și nisipuri pe 99% din suprafață și halocen ( pietrișuri și nisipuri ) pe 1% din suprafață. Formează straturi slab ondulate, larg boltite sub formă de domuri separate prin sinclinale largi.

Aspecte hidrologice
Bazinul hidrografic Târnava Mare cu cursuri de apă mai importante Șipoțelul, Cioranul și Fânațe. Alimentarea pâraielor pluvio-nivală cu debite variabile și minime la sfârșitul perioadei de vară Vegetație: Pădurea de stejari pufoși, caracteristică zonelor de silvostepă, se găsește în județul Mureș în etajul gorunului la altitudini cuprinse între 500-650 m, pe versanți repezi (25-40°) cu expoziție sudică. Pădurea face parte din categoria funcțională pentru protecția solului. Tip floră identificată este Brachypodium-Geum-Pulmonaria. Sunt păduri natural fundamentale, de producție mijlocie arborete echiene cu densități 0,6 - 0,7. Compoziția pădurilor este de 10 stejar pufos - arborete pure și echiene, reprezentând lăstărișuri de generația a II-a. Vârsta variază între 80-100 de ani, diametrele medii sunt cuprinse între 20-24 cm și înălțimi medii cuprinse între 11-14 m, arbori rău conformați. Subarboretul este compus din sânger, lemn câinesc etc., care acoperă suprafața de 30-40% cu o densitate de 0,2-0,3. Pădurea are asigurată paza datorită condițiilor naturale de acces și pantă.

Fauna
Fauna este caracteristică pădurilor din zona de dealuri înalte. Speciile cele mai frecvent observate sunt căpriorul, iepurele, mistrețul, fazanul, cu mențiunea că habitatul lor nu este redus doar la suprafața rezervației.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș