REȚEAUA NATURA 2000 ÎN JUDEȚUL MUREȘ           

Ord 410_2008 Procedura de autorizare recoltare plante si animale din flora si fauna salbatica

Ordin MM 203_2009 DEROGARI de la masuri protectie flora si fauna salbatica

Procedura de autorizare persoane fizice

Cerere de autorizare persoane fizice

Procedura de autorizare persoane juridice

Cerere de autorizare persoane juridice

Tarife de autorizare
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș