Adrese Utile           

La nivelul județului Mureș avem in evidență următoarele societăți care colectează și reciclează deșeuri de:

Hârtie și carton
 • S.C.PRORETUR SRL TG. MUREȘ
  Str. Sinaia Nr. 3.
  Tel.0745-510849
 • S.C. RETA COM SRL TG. MUREȘ
  Str. Gh. Doja Nr.181.
  Tel. 0265-253733
 • S.C. ORMA TIN SRL CRISTEȘTI
  Str. Principala Nr.808
  Tel. 0265-326154
 • S.C. MARETIN SRL CRISTEȘTI
  Str.Principală Nr.805
  Tel. 0265-326339
 • S.C. REMAT S.A. TG. MUREȘ
  Str.Ghe. Doja Nr.8.
  Tel. 0265-265506; 0265-265258
 • S.C. FEIER IMPEX SRL TG. MUREȘ
  Bul.1848 nr.34/1
  Tel. 0265-265710, 0744-517698
 • S.C. SCHUSTER ECOSAL SIGHIȘOARA
  Str.Viilor 82B
  Tel. 0265- 774589
 • S.C. SIREF SIGHIȘOARA
  Tel. 0265-772421
Sticlă - cioburi
 • S.C. STIMET S.A. SIGHIȘOARA
  Str. M. Viteazu Nr. 96.
  Tel. 0265-771530
 • S.C. POLCZER SRL TG. MUREȘ
  Str.Prutului Nr. 17
  Tel. 0265-253793
 • S.C. PRODCOMTUR V ALDOR SRL TG. MUREȘ
  Str. Cornești Nr.88
  Tel. 0265-311209
Textile
 • S.C. TES NOV A IMPORT-EXPORT SRL TG. MUREȘ
  Str.Livezeni Nr.6
  Tel. 0265-256246
PET si mase plastice
 • S.C. SCHUSTER ECOSAL SRL SIGHIȘOARA
  Tel. 0265- 774589
 • S.C. MARETIN SRL CRISTEȘTI
  Str. Principală Nr. 805
  Tel. 0265-326154
 • S.C. PRESCOM IERNUT
  Str.M. Eminescu Nr.28/2
  Tel. 0265-471084
 • S.C. REPET SRL TG. MUREȘ

 • Str.Ghe.Doja Nr.76
  Tel./Fax.0265-269013
 • S.C. ORMATIN SRL CRISTEȘTI
  Tel. 0265-326154
Deșeuri feroase
 • S.C. REMA T TG. MUREȘ
  Str. Ghe. Doja nr.8
  Tel.0265-265506/ 0265-265258
 • SIGHISOARA Calea Baratilor 1
  TARNAVENI Str.Rampei 3
  REGHIN Str.Muncitorilor
  LUDUS Str.1 Mai 21
  LIVEZENI Str.Principala 11A
 • S.C. ORMA TIN SRL CRISTEȘTI
  Str. Principală Nr. 808
  Tel.0265-326154
 • S.C. MARETIN SRL CRISTEȘTI
  Str. Principală Nr. 805
  Tel.0265-326339
 • S.C. SIREF SRL SIGHIȘOARA
  Str.Tâmavei Nr.12/A
  Tel.0265- 772421
 • S.C. POLIGLOT DÂMBĂU
  Str .Principală Nr .107
  Tel.0265-440525, 0265-446473
 • S.C. COMREF:
  UNGHENI Str.Garii 1
  BALAUSERI Str.Garii 311
  SOVATA Str.Praidului 108
 • S.C. CONSPRODALI REGHIN
  Str.Bradului 4
Deseuri de echipamente electrice si electronice:
 • S.C. ORMATIN SRL CRISTEșTI
  Str. Principală Nr. 808
  Tel.0265-326154
Transport deseuri de anvelope, lacuri si vopsele:
 • C&C COMERCIAL SRL REGHIN
  Str. Apalinei Nr. 39/C4
Important
Conform O.U.G. 78/2000 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată de Legea 426/2001 și H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, agenții economici care gestionează deșeuri au obligația să țină evidența gestiunii acestora în conformitate cu modelul prezentat în H.G. 856/2002.
Datele centralizate anual privind evidența gestiunii deșeurilor se transmit la cerere Agenției de Protecție a Mediului Mureș - Compartimentul Gestiunea Deșeurilor și Substanțelor Chimice Periculoase.

Conform H.G.R 124/2003 privind prevenirea și controlul poluării mediului cu azbest, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activitățile de comercializare și utilizare a azbestului.
Această atenționare se impune pentru ca agenții economici să nu facă investiții sau achiziții de produse care nu mai pot fi folosite după 31 decembrie 2006.

Colectarea uleiurilor uzate în vederea valorificării (regenerare, combustie) sau eliminării (incinerare) se face cu respectarea H.G. 662/2001, completată și modificată cu H.G. 441/2002 și H.G. 1159/2003.
In județul Mureș societatea S.N.P. PETROM - Sucursala PECO Mureș, prin depozitele și stațiile PECO din localitățile județului este autorizată să gestioneze uleiurile uzate în vederea valorificării.

Gestionarea anvelopelor uzate se face în conformitate cu H.G. 170/2004.
Eliminarea anvelopelor uzate se poate face prin coincinerare în fabricile de ciment:
S.C. ROMCIM S.A. Hoghiz și S.C. CASIAL S.A. Deva, S.C. MOLDOCIM S.A. Bicaz sau prin alte metode de valorificare: S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu.

Colectarea bateriilor/acumulatorilor uzați în vederea valorificării sau eliminării se face cu respectarea H.G. 1059/2001.

Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se face în conformitate cu H.G. 349/2002, modificată și completată de H.G. 899/2004 și Ordinul ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 880/2004.

Utilizarea nămolurilor de la stațiile de epurare în agricultură se face în conformitate cu Ordinul nr. 344/2004 al ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor.
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș