Parc natural Seaca           Amplasare
Sovata, Ibănești

Suprafața
7700 ha

Tipul rezervației
Mixtă

Acces
Accesul pe Valea Gurghiului se face pe drumul județean Reghin-Lăpușna. Accesul de la Sovata se face prin drumurile forestiere Sebeș, Sovata, Nirajul Mic, Nirajul Mare.

Aspecte geologice/geomorfologice
Pădurile sunt situate în Munții Gurghiului din grupa central-vestică a Carpaților Orientali Din punct de vedere geologic, zona aparține pliocenului superior cu carapacea formată din produsele fazei levonțiene puternic dezvoltată, Munții Gurghiului fiind de natură vulcanică. Erupțiile cu andezite și conglomeratele respective au început în Dacian și Devanțian, continuând în Cuaternarul inferior. Dacitele sunt roci mai vechi care reprezintă o fază Sarmatică inferioară cu care se consideră că au început erupțiile vulcanice. Unitatea geomorfologică dominantă în această zonă este versantul - configurația terenului fiind în cea mai mare parte ondulată. Caldera vulcanică, străjuită de vârfurile Tătarca 1655 m, Seaca Mare 1777 m, Seaca Mică 1732 m și Poiana Sirod 1229 m, este tipică pentru caracterizarea erupțiilor vulcanice. Pereții interiori calderei vulcanice sunt foarte abrupți, cu scurgeri de lespezi iar forma este circulară, cu o deschidere spre Valea Secuieu. Înclinarea medie a versanților în zona protejată este de peste 25° iar expoziția generală parțial însorită și umbrită, dar din cauza rețelei geografice, apar expoziții variate dând aspectul unui relief frământat. În jurul vârfului Seaca, spre bazinul Nirajelor se întâlnește un platou.

Aspecte hidrologice
Rețeaua hidrografică este bogată și este formată din mai multe văi principale:
  • SSecuieu cu afluenții : Arsurii, Maghiarul, Tătarca Mică, Tătarca Mare, Găineasa, Frăsileasa, Seaca Mare, Seaca de Mijloc, Seaca Mică, pârâul Ciobanului, pârâul Corelarii, Sebeșul Mic, Sebeșul Mare cu afluenții : pârâul Coliba, pârâul Cocoșul, Capra, pârâul Arsuri, pârâul Sebeș-Moldova și pârâul Călinului.
  • Nirajul Mare si Nirajul Mic
  • pârâul Sebeș și pârâul Sovata din bazinul Târnavelor
Aspecte climatologice
Climatul este de tip continental, caracteristic subtipului de climat al munților mijlocii.

  • Temperaturile medii anuale sunt de 4°C, luna cea mai rece este ianuarie cu -5°C , luna cea mai caldă este iulie cu +18°C. Primăvara, temperatura medie este de 9°C, iar toamna 6°C. Iarna are o durată relativ lungă, stratul de zăpadă acoperă solul în mod continuu, începând din luna decembrie și până la sfârșitul lunii martie.
  • Precipitațiile medii anuale sunt în jur de 800-1000 mm, cu un maxim în luna iunie și un minim în februarie. Frecvent se înregistrează geruri timpurii și târzii.
  • Regimul eolian este caracterizat printr-o frecvență mare a vânturilor din N-NE, din direcția Munților Călimani. Frecvența și intensitatea acestor vânturi se concretizează în doborâturile de vânt înregistrate în ultimul deceniu.
Vegetație
Ecosistemul determinant al ariei protejate este cel forestier. Pădurile sunt caracteristice etajului fitoclimatic al munților mijlocii, tipul de stațiune predominant fiind cel montan de molidișuri (65%). Factorii ecologici determinanți sunt altitudinea, condițiile de sol, panta versanților și expoziția, care au determinat ca majoritatea arboretelor să fie de productivitate mijlocie. În etajul montan de amestecuri (35%) se găsesc predominant arboretele de productivitate superioară. Ca formații forestiere predomină molidișurile pure (68%), urmate de amestecuri de molid, brad și fag (22%) și molideto-făgetele (9%). Pădurile natural fundamentale în bazinul Gurghiului reprezintă 51%, pădurile artificiale de productivitate superioară și mijlocie 39%. Pădurile natural fundamentale în bazinul Nirajelor reprezintă peste 72%. Extinderea pădurilor artificiale a fost posibilă datorită politicii de extindere a rășinoaselor din regimul trecut. Pădurile de limită fiind caracterizate printr-o deosebită fragilitate ecologică și îndeplinind funcții multiple (antierozionale, hidrologice, climatice) au fost amenajate în regim de conservare deosebită. Pădurile de interes științific și de ocrotire al genofondului și ecofondului forestier sunt reprezentate de arboretele considerate rezervații pentru producerea de semințe forestiere, respectiv de pădurile destinate ocrotirii cocoșului de munte. În anul 1995 pădurile din zona Seaca au fost afectate de doborâturi masive datorate vânturilor puternice. Exploatarea doborâturilor a fost mult întârziată, din care cauză se observă înmulțirea în masă a dăunătorilor biotici ai pădurilor, care atacă la rășinoase între scoarță și lemn.

Fauna
Fondul de vânătoare din Lăpușna a fost fond de vânătoare al coroanei regale iar în vechiul regim a fost fond de vânătoare prezidențial. Din această zonă s-au recoltat mai multe trofee de valoare mondială la cerbi, urși, lupi. Zona reprezintă și în prezent un interes cinegetic deosebit, dar este afectat grav de braconaj. Instituirea regimului de vânătoare controlată prin crearea rezervației peisagistice va putea contribui la refacerea efectivelor într-un habitat favorabil vânatului mare. Fauna este reprezentativă pentru zona pădurilor din munții mijlocii, cu efective de cerbi, căpriori, urși, mistreți, râs, lup, cocoși de munte. Pentru ocrotirea cocoșului de munte sunt delimitate suprafețe de pădure cu destinație specială. În pâraiele rezervației cu capacitate biogenetică bună se găsește păstrăvul indigen, păstrăvul fântânel și păstrăvul curcubeu. Pâraiele oferă condiții de relief variate cu porțiuni mai deschise sau mai înguste, cu unele abrupturi, existând condiții excelente de recreere și agrement prin pescuit.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș