TAIEX

     Taiex este un Instrument de Asistenta Tehnica si Schimb de Informatii al Directoratului general pentru Extindere al Comisiei Europene.
     Rolul TAIEX consta în a asigura asistenta tehnica si recomandari privind transpunerea Acquis-ului Comunitar catre legislatiile nationale ale statelor beneficiare si administratiile de resort, implementarea si consolidarea (constrîngerea) legislatiei în cauza si de a organiza instruire tehnica si livrarea de asistenta oficialilor si administratiilor de acelasi nivel din cadrul tarilor beneficiare de acest instrument.
     Beneficiarii asistentei TAIEX pot fi acele sectoare, publice sau private, care joaca un rol important în statul beneficiar în ceea ce priveste transpunerea si implementarea legislatiei UE:
  • functionari care lucreaza în administratia publica; la nivel national si sub-national si în asociatiile autoritatilor locale;
  • autoritatile judiciare si de implementare a legilor;
  • membri ai Parlamentului si functionari publici care lucreaza în Parlament si Consiliile Municipale;
  • asociatii comerciale si profesionale care reprezinta parteneri sociali, precum si reprezentanti ai uniunilor comerciale si asociatii de angajati;
     Pentru a aduce informatia cât mai aproapae de beneficiar a fost infiintat Programul Regional de Instruire TAIEX RTP. Specialisti instruiti de Comisia Europeana au obtinut sprijinul financiar si tehnic pentru a organiza la nivel regional seminarii menite a asigura accesul la informatii si cresterea capacitatii de implementare a legislatiei europene transpuse.
     În judetul Mures au fost organizate în cadrul acestui program, prin grija expertului TAIEX RTP Gabriela Boca, urmatoarele seminarii în domeniul protectiei mediului:
      - RTP 22360  Monitorizarea calitatii aerului
      - RTP 23261  Planuri si programe de gestionare a calitatii aerului
      - RTP 23523  Schema Europeana de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera
      - RTP 25112  Registrul European al emisiilor si transferului de poluanti
      - RTP 26185  Asigurarea si controlul datelor de calitatea aerului
      - RTP 30500  Raportarea datelor de calitatea aerului
      - RTP 32784  Managementul zgomotului ambiental
      - RTP 32785  Managementul riscului
      - RTP 33216  Implementarea legislatiei comunitare in domeniul eficientei energetice
      - RTP 34041  Asigurarea consistentei datelor din inventarele privind emisiile de poluanti în atmosfera
      - RTP 34054  Sensibilizarea publicului la problematica de mediu in vederea implicarii sale active la luarea deciziilor de mediu
     Succesul acestor seminarii nu ar fi fost posibil fara implicarea reprezentantilor Ministerului Mediului si al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș