Molid de rezonanță Lăpușna           

Amplasare
Ibănești - sat Lăpușna

Suprafața
77,8 ha

Acces
Tg Mureș DN 15 - Reghin DJ 153C - Gurghiu - DF

Tipul rezervației
Forestieră

Aspecte geologice/geomorfologice
Zonă situată în M-ții Gurghiului la obârșia văii Gurghiului fiind o zonă specifică de munte cu văi și culmi pronunțate. Munții Gurghiului sunt munți vulcanici, formați din andezite și conglomerate aparținând din punct de vedere geologic pleistocenului superior. Rocile mai vechi sunt dacitele, iar sub influența factorilor externi a început procesul de mineralizare, formându-se astfel soluri profunde foarte bogate în humus cu o circulație bună a apei și substanțelor nutritive.

Aspecte hidrologice
Bazinul hidrografic superior al Văii Gurghiului, situată pe partea dreaptă, fiind foarte bogată în afluenți, reprezentați de cursuri de apă tipice de munte cu curs rapid și constant. Debitele maxime se înregistrează în lunile de primăvară datorită ploilor și topitului zăpezii. Densitatea relativă a rețelei hidrografice este de 1,6 km/kmp.

Vegetație
Pădurea este constituită ca rezervație de semințe forestiere pentru specia molid, aflată în etajul molidișurilor, arboretele sunt incluse în categoria funcțională 5H. Valoarea genetică a arborilor este de o mare valoare având în vedere aspectele fenotipice. Sunt arborete pure, pluriene, natural fundamentale de producție superioară cu tip de floră Oxalis-Dentaria. Compoziția arboretelor este de 90% molid și 10% specii de brad și fag. Vârsta arboretelor depășește la elementul molid 170 de ani, dar datorită caracterului de pădure plurienă avem în compoziție și arborete de 110-120 ani. Există regenerare naturală de molid de 15-20 ani pe 10% din suprafață. Mărimea exemplarelor este excepțională, astfel diametrele medii la molid depășesc 65-75 cm, înălțimile medii depășesc 35-38 m. Arboretele sunt afectate de doborâturi de vânt și de uscare slabă.

Fauna
Fauna este caracteristică pădurilor de conifere din zona munților mijlocii. Principalele specii caracteristice sunt cerbul, ursul, lupul, râsul, pisica sălbatică, jderul, cocoșul de munte. Rezervația asigură condițiile de protecție vânatului mare.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș