! PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU SE REACTUALIZEAZA !

 BUN VENIT pe pagina noastră de internet.
Ne bucură interesul dvs. pentru mediul înconjurător și dorim să folosiți acest site ca pe un mijloc de informare si o oportunitate de participare la luarea deciziilor de mediu.

 PROTECȚIA MEDIULUI ESTE RESPONSABILITATEA NOASTRĂ A TUTUROR: cetațeni, agenți economici, autoritați publice. Cu toții contribuim la poluarea mediului, pornind de la hârtia aruncată pe jos după consumarea produsului ce era ambalat în aceasta, aruncarea deșeurilor mai mult sau mai puțin periculoase în cursurile de apă, amplasarea în zona rurală a depozitelor de dejecții animaliere în imediata apropiere a surselor de apa potabilă, gospodărirea nejudicioasă a resurselor (apă, păduri, plante, animale) s.a. . Tocmai de aceea trebuie să acționam împreună pentru prevenirea poluării, menținerea unui mediu curat și pentru ameliorarea calității acestuia.

 OBIECTIVUL PRINCIPAL AL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI este impunerea respectării prevederilor legale privind protecția mediului, precum și coordonarea și controlarea modului de conformare la acestea, în scopul prevenirii poluării, menținerii și ameliorării calității mediului.

 VĂ OFERIM informația necesară pentru a avea în vedere principiile protecției mediului în toate deciziile pe care le luați, în calitatea de cetațeni sau de reprezentanți ai unităților industriale, autorităților locale.

 VĂ SOLICITĂM să vă implicați activ în toate acțiunile necesare asigurării unui mediu curat și unei dezvoltări durabile a comunității noastre.

 Informații privind proiectul ROȘIA MONTANĂ
Materialul poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures.

    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș