CHIMICALE 

Substanțele și preparatele periculoase

Substanța - element chimic si compusii sai in stare naturala sau obtinuti printr-un proces de productie, continand orice aditiv necesar pentru protejarea stabilitatii produsului si orice impuritate care deriva din procedeul utilizat, exceptand orice solvent care poate fi separat fara a afecta stabilitatea substantei si fara a-i modifica compozitia;

Preparat - amestecuri sau soluții de două sau mai multe substanțe;

 1. substanțe și preparate explozive: substanțele și preparatele solide, lichide, pastoase sau gelatinoase, care pot sa reacționeze exoterm în absența oxigenului din atmosfera, producând imediat emisii de gaze, și care, în condiții de probă determinate, detonează, produc o deflagrație rapidă sau sub efectul căldurii explodează când sunt parțial închise;

 2. substanțe și preparate oxidante: substanțele și preparatele care în contact cu alte substanțe, în special cu cele inflamabile, prezintă o reacție puternic exotermă;

 3. substanțe și preparate extrem de inflamabile: substanțele și preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut și cu un punct de fierbere scăzut, precum și substanțele și preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura și la presiunea mediului ambiant;

 4. substanțe și preparate foarte inflamabile:

 5. - substanțele și preparatele care pot să se încălzească și apoi să se aprindă în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fara aport de energie; sau

  - substanțele și preparatele solide care se pot aprinde cu usurinta dupa un scurt contact cu o sursa de aprindere si care continua sa arda sau sa se consume si dupa îndepartarea sursei; sau

  - substanțele și preparatele care în contact cu apa sau cu aerul umed emană gaze foarte inflamabile în cantități periculoase;

 6. substanțe și preparate inflamabile - substanțele și preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;

 7. substanțe și preparate foarte toxice - substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în cantități foarte mici pot cauza moartea sau afecțiuni cronice ori acute ale sănătății;

 8. substanțe ți preparate toxice - substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în cantități reduse pot cauza moartea sau afecțiuni cronice ori acute ale sănătății;

 9. substanțe și preparate nocive - substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot cauza moartea sau afecțiuni cronice ori acute ale sănătății;

 10. substanăe și preparate corosive - substanțele și preparatele care în contact cu tesuturile vii exercită o acțiune distructivă asupra acestora din urmă;

 11. substanțe și preparate iritante - substanțele și preparatele necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reacție inflamatorie;

 12. substanțe și preparate sensibilizante - substanțele și preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanată pot da naștere unei reacții de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice;

 13. substanțe și preparate cancerigene - substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot determina apariția afecțiunilor cancerigene ori pot crește incidenta acestora;

 14. substanțe și preparate mutagenice - subsțantele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot crește frecvența acestora;

 15. substanțe și preparate toxice pentru reproducere - subsțantele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot produce ori pot crește frecvența efectelor nocive nonereditare în progenitura sau pot dăuna funcțiilor ori capacităților reproductive masculine sau feminine;

 16. substanțe și preparate periculoase pentru mediul înconjurator - substanțele și preparatele care, introduse în mediul înconjurator, ar putea prezenta sau prezinta un risc imediat ori întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului înconjurator.

 17. Este in vigoare si in Romania : Regulamentul REACH nr. 1907/2006

 18. Regulamente privind substantele si preparatele chimice periculoase

 19. Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra, APM Mures va recomanda sa utilizati pentru tinerea evidentelor si raportarea trimestriala a datelor tabelele afisate la sectiunea Formulare

 20. Tabelele sunt individualizate pentru: import, export, comercializare, productie, cercetare, invatamant, activitati sanitare, alte utilizari .

 21. Aceste tabele pot fi utilizate de toti operatorii care desfasoara activitati cu substante periculoase indiferent de cantitatea/ an, inclusiv pentru cantitati mai mici de o tona/ an.

 22. Raportarea datelor se va face in format excel la adresa : [email protected]

 23. In atentia tuturor importatorilor, comerciantilor, utilizatorilor, producatorilor de produsi chimici periculosi
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș